Σπονδυλολίσθηση - Διάγνωση

Σπονδυλολίσθηση - Διάγνωση

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:

  • Πόνος στην πλάτη που αντανακλά στα πόδια
  • Σφιχτοί ιγνυακοί τένοντες
  • Μεταβολή στη στάση του σώματος
  • Ύπαρξη σκολίωσης, καθώς μερικές φορές το οστό, εκτός από την ολίσθηση προς τα εμπρός, μπορεί να ολισθαίνει και προς τα πλάγια (πλάγια ολίσθηση).

Για τη διάγνωση της σπονδυλολίσθησης συχνά συστήνεται η διενέργεια ακτινογραφίαςη οποία θα πρέπει να γίνεται σε όρθια θέση. Αυτό βοηθά στην αξιολόγηση της όρθιας ευθυγράμμισης και στον προσδιορισμό του βαθμού ολίσθησης, ώστε να καθοριστεί ο τύπος της σπονδυλολίσθησης που υπάρχει.

Σε νεαρά άτομα συστήνεται, όταν αυτό είναι δυνατό, η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας αντί για ακτινογραφία, ώστε να αποφεύγεται η έκθεσή τους σε περίσσεια ακτινοβολία. Ωστόσο, καθώς η μαγνητική τομογραφία διενεργείται με τον ασθενή ξαπλωμένο, η ολίσθηση γίνεται λιγότερο εμφανής. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την ολοκληρωμένη διάγνωση της σπονδυλολίσθησης μπορεί να ζητηθεί αξονική τομογραφία.

Tags